Grote Verhalen

‘Grote verhalen’ biedt een podium voor, over en via ‘grote’ verhalen: verhalen die inspireren, verklaren en wakker schudden.

Levend in de schaduw van de Radboud Universiteit hebben wij verschillende denkers uitgenodigd hun verhaal met ons te komen delen.
Carli Coenen, Daan Keij, Simon Gusman, Paul van der Velde en Arjen Kleinherenbrink zijn als eersten de uitdaging aangegaan en hebben laten zien dat ze niet alleen hoog van de toren blazen maar ook laag bij de grond iets te vertellen hebben.

Carli Coenen en Daan Keij zijn de Grote Verhalen begonnen met Troubadour filosofie over Rock’n’ Roll en Verhalen. Daan Keij boog zich over de vraag welke rol verhalen tegenwoordig (na het einde van de Grote Verhalen) in ons leven nog spelen: is het moment misschien al bereikt waarop we alles kennen, weten en begrijpen? En wat maakt een verhaal vandaag de dag eigenlijk nog groot? Carli Coenen vroeg zich af wat een ruig leven eigenlijk inhoud en heeft ons laten zien dat filosofen ook best kunnen Rock’n’Rollen. Wij vroegen ons bijgevolg af of wij zelf het lef eigenlijk wel hebben om eens buiten de paden te treden en ons aan te passen aan een agendacultuur. We zijn de uitdaging aangegaan en hebben verschillende inspirerende mensen uitgenodigd om hun agenda uit te doeken te komen doen:

Daan Keij is teruggekomen om ons te vertellen over zijn onderzoeksonderwerp: kinderlijke verwondering, de Franse filosoof Jean-Francois Lyotard en waarom we volgens hem nooit op moeten houden kind te zijn.  
Simon Gusman is ons daarna komen uitleggen dat zijn inspiratiebron, Jean-Paul Sartre, stelt dat je als mens zelf je verhaal ‘groot’ moet maken door eigenhandig invulling te geven aan je leven.  
Paul van der Velde heeft ons ingeweid in het leven van Boeddha en het Boeddhisme. Het Boeddhisme wordt in Nederland steeds populairder maar wij lijken hier over het algemeen wel een héél eigen visie op na te houden. 

Ten slotte heeft Arjen Kleinherenbrink ons een inleiding gegeven in de nieuwste hot issue in de filosofie: dingen! En waarom de Speculatief Realisten stellen dat dingen tegenwoordig niet alleen in ons leven, maar ook in de filosofie weer een plaats hebben gekregen.

Misschien ligt (nog) niet iedereen wakker van Grote Verhalen, kinderlijke verwondering, Boeddha of dingen. Daarom zijn wij ook benieuwd naar waar jij ’s ochtends je bed voor uit komt (de onzichtbare hand, inclusie in de participatiesamenleving, de behandeling van epilepsie?). Ben of ken jij iemand met een groot verhaal? Mail dan naar: kleinenamengroteverhalen@gmail.com